Vízilabda

Évfolyam: 2-4.
Korosztály: 8-10 év


Célok:

Az első korcsoport képzésének legfőbb célja és feladata – nemtől függetlenül -
Ezen túl:


Évfolyam: 5-6.
Korosztály: 11-12 év


Célok:

A 11-12 éves korosztály képzésében kiemelt képzési cél és feladat – nemtől függetlenül - a mindenfajta mozgáskoordináció, sportági technika, általános és speciális sportági ügyesség fejlesztése.
további fő célként megfogalmazható:
További cél, a korcsoport képzési időszakának végén, az első kiválasztó szűrés megtétele, a sportági ismeretek előrehaladásában illetve a fegyelmi normák betartásában mutatott teljesítmények alapján


Évfolyam: 7-8.
Korosztály: 13-14 év


Célok:

Elsődleges cél a lányok esetében, a hirtelen hosszirányú testnövekedés következtében szétesett mozgáskoordináció újraépítése, az esetlegesen visszaesett mozgékonyság, munkamorál, fizikai képességek szintjének helyreállítása. Kiemelten kell kezelni a dobó mozgások technikai minőségének tökéletesítését, javítását. Elsődleges cél a fiúk esetében az elkövetkező testarány változások következtében széteső mozgáskoordináció, izületi és izomzati lazaság, mindenfajta sportági technika minőségének megtartása, ha lehet kismértékű fokozása. A taktikai cselekvés terén, jelentős fejlődést kell elérni az egyéni testi fejlettségtől függetlenül. További fő célként megfogalmazható:
További célok a korcsoport képzési időszakának idejére
Az előző képzési ciklusokban tanultak (általános és speciális képességfejlesztés, úszás, labdatechnika, taktika, elméleti képzés) ismétlő megerősítése, továbbfejlesztése, visszatérő módszer gyakorlása


Évfolyam: 9-10.
Korosztály: 15-16 év


Célok:

Elsődleges cél a lányok esetében:
Elsődleges cél a fiúk esetében:
További kiemelten kezelt célként jelenik meg További célok a korcsoport képzési időszakának idejére

Évfolyam: 11-12.
Korosztály: 17-18 év

Célok:

Elsődleges cél a lányok esetében, hogy játékukban jelenjen meg a taktikai gondolkodás, cselekvést szabályozó funkciója, amit az úszással összekötött labdakezelés technikai színvonala tegyen lehetővé. Gondolkodásuk, választásos reakcióik, különböző játékhelyzetekben a döntés idejük jelentősen gyorsuljon fel, és ez a változás mutatkozzon meg a versenyzés során is.
Elsődleges cél a fiúk esetében az, hogy feszült mérkőzés légkörben se romoljon jelentősen az alkalmazott játéktechnikájuk, a begyakorolt taktikai megoldások végrehajtása. Legyen célhoz igazított, és céltartóan fegyelmezett a játékuk, egyre gyorsabb kivitelezésben.
Kiemelten kezelt célként határozható meg
További célok a korcsoport képzési időszakának idejére